Služby

AS PROJECT nabízí projekční, inženýrskou a dodavatelskou činnost v oboru pozemního stavitelství. Naše společnost může nabídnout tyto služby.

Projektová činnost

 • Projektování administrativních, sportovních, průmyslových a jiných staveb

 • Projektování nízkoenergetických a pasivních budov a rodinných domů. Zajištění individuálního návrhu vč. energetického posouzení speciálním programem pro návrh pasivních domů – optimalizace objektů. Společnost je vyškolena pro projektování nízkoenergetických a pasivních domů.

 • Projektování zahradních a sadových úprav

Inženýrská činnost

 • Kompletní zajištění dokladové části projektů (zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, sousedů, ...). Zajištění povolení staveb.
 • Autorský a technický dozor našich i jiných staveb – odborný dohled staveb, kontrola kvality prováděných prací, kontrola plnění časového a finančního plánu, kontrola souladu s projektovou dokumentací ...
 • Výběrové řízení – zajistíme Vám výběrové řízení podle zákona 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)
 • Zajištění financování staveb – kompletní dotační management
 • Nová zelená úsporám (2014-2020) – kompletní zajištění projektové dokumentace vč. administrace dotace a podání žádosti. Dále jsme schopni zajistit realizaci navržených opatření (doporučení výrobku či dodavatele). Bližší informace o programu www.novazelenausporam.cz nebo u projektového manažera - Ing. Jiří Žák, +420 602 810 220, jiri.zak@asproject.eu

Dodavatelská činnost

 • Zajištění výstavby inženýrským způsobem. Výběr jednotlivých dodavatelů spolu s investorem, vedení stavby, koordinace stavebních prací, kontrola kvality prováděných prací, kontrola financování, ...
 • Zajištění výstavby nízkoenergetických a pasivních rodinných domů ze systémů tzv. masivních dřevostaveb při současném zajištění dotace Zelená Úsporám inženýrským způsobem. Nabízený systém je český výrobek fy. NOVATOP. Systém kombinuje vysoce vyspělou technologii, masivnost všech prvků a krásu dřeva v jeho přírodní podobě. Vytváří bezpečnou, masivní a skutečně celodřevěnou konstrukci. Nabízí osvědčené a vysoce efektivní řešení pro úsporné i pasivní dřevěné domy. Krása přírodního dřeva nabízí zcela nové možnosti při utváření architektury moderních interiérů. NOVATOP je vhodný pro rodinné i bytové domy, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod. Bližší informace o systému www.novatop-system.cz nebo u projektového manažera - Ing. Jiří Žák, +420 602 810 220, jiri.zak@asproject.eu

Můžete od nás očekávat plně profesionální služby, individuální přístup a záruky.

Zelená úsporám

Zajistíme:

 • garance získání dotace
 • komplexní služby a poradenství (zejména vypracování žádostí včetně všech příloh)
 • nezávislé poradenství a přibližné posouzení ZDARMA
 • zpracování energetického posudku a projektové dokumentace
 • doporučení optimálního výrobku a optimálního dodavatele

Na co lze žádat:

 • úspora energií na vytápění – celkové nebo dílčí zateplení rodinných a bytových domů
 • novostavby v pasivním energetickém standardu
 • změna stávající stavby na nízkoenergetické domy
 • výměna neekologických zdrojů vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a tepelná čerpadla
 • instalace solárních kolektorů k ohřevu teplé vody a přitápění

Kdo může žádat:

 • vlastníci rodinných a bytových domů:
 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotekbytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby