Park Management

Administrativní budova firmy CTPInvest, spol. s r. o.

název:Park Management
kategorie:stavby administrativní
charakter stavby:nová stavba
typ objektu:administrativní budova
lokalita:CTPark Humpolec
klient:CTPInvest, spol. s r. o
autor:Ben Hoek, Willem Kuijt
spolupráce:Ing. Vladimír Žák
náklady:30 mil. Kč bez DPH
dodavatele:Atelier AS
počátek projektu:únor 1999
kolaudace:listopad 1999