TI Group

Provozní hala s administrativou, průmyslová zóna Nepřevázka

název:TI Group
kategorie:stavby pro průmysl
charakter stavby:nová stavba
typ objektu:provozní hala s administrativou
lokalita:Průmyslová zóna Nepřevázka
klient:TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o.
autor:VGP Industriální stavby s.r.o.
spolupráce:AS PROJECT CZ s.r.o.
náklady:90 mil. Kč bez DPH
dodavatele:Stav Outulný a.s.
počátek projektu:listopad 2005
kolaudace:duben 2006
zpráva:Projekt pro provedení stavby