1.4.2002 - Nursing house in Telc

Information published in the book of Jan Konicar - "Architektura a stavebnictví České republiky"

Source: Architektura a stavebnictví České republiky.

Demonstration of project >>